ตลาด Comex คืออะไร

COMEX เป็นตลาดหลักสำหรับการซื้อขายโลหะเช่นทอง, เงิน, ทองแดงและอลูมิเนียม เดิมชื่อ Commodity Exchange Inc., COMEX เป็นตลาดทองคำของ New York Mercantile ตั้งแต่ปี 1994 และกลายเป็นตลาดซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Comex

Comments are closed